Bli medlem i ACI


Att vara medlem i ACI ger dig möjlighet att utöka ditt nätverk inom marknaden samt att ta del av våra träffar och utbildningar. Samtidigt stödjer du utvecklingen av en väl fungerande marknad.

Nya medlemmar skall godkännas av styrelsen för ACI Sweden. Detta sker löpande under året.

För medlemskap i ACI Sweden ställs följande kvalifikationer enligt stadgarna för ACI Sweden:

a) Arbetet skall äga rum inom en bank eller finansiell institution som står under Finansinspektionens tillsyn

b) Att personen aktivt arbetar med handel i finansiella instrument eller med annan verksamhet inom institutets handlarrum eller inom, eller i anslutning till, verksamhet relaterad till valuta- och räntehandel.

c) Associerat medlemskap kan erbjudas individer och juridiska personer som inte uppfyller kriterierna enligt ovan. ACI Swedens styrelse har ensidig rätt att besluta om Associerat medlemskap och eventuell rösträtt för detta.

 

Bli medlem - Medlemsansökan

Fyll i alla fält och kontrollera din e-postadress. Fält med * är obligatoriska.

Hedersmedlemmar

Våra hedersmedlemmar har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till föreningens och den svenska valuta och räntemarknadens utveckling.

NAMN  FÖDELSEÅR

 • Per-Åke Harrison  1925
 • Lars Wallqvist  1932
 • Lars Holmgren  1936
 • Stig-Åke Karlsson  1940
 • Staffan Fernholm  1942
 • Lars Erbom  1949
 • Tobias Grundberg  1953
 • Jan Trädgårdh  1952
 • Bo Sundström  1948
 • Kjell Nordin  1951
 • Hasse Gryde  1955
hedermedlemmar