Utbildningar


Att erbjuda våra medlemmar ett bra utbud av marknadsledande utbildningar är en av våra kärnverksamheter. För närvarande har ACI Sweden ingen egen utbildningsverksamhet men har nära samarbete med ACI Denmark som erbjuder flertalet utbildningar. Nedan finns en kort beskrivning av de vanligaste utbildningarna. För mer detaljer hänvisar vi till www.acifma.com/about-education samt till www.aciforexdanmark.dk/Education. Där kan du även se vilka utbildningar som är på gång under året och kostnader. Om du är intresserad av någon av utbildningarna kan du kontakta vår utbildningsansvarige eller någon annan i ACI Swedens styrelse. I normalfallet sker utbildningarna under flera dagar i internatform. Utöver kursinnehållet ger även detta upplägg ett bra nätverk med andra inom marknaden. Vissa av utbildningarna kan även utföras på distans. Som medlem i ACI erbjuds du även rabatt på kursavgiften.

ACIFMA har även tagit fram en ny video som kort presenterar de olika utbildningarna. https://youtu.be/SxQHL4M_mv0

 

ACI Dealing Certificate

ACI Dealing Certificate vänder sig främst till nya i marknaden och behandlar bl.a. historik, grundläggande matematik, räntemarknaden, valutamarknaden, derivat samt riskhantering. Denna utbildning är helt omgjord och uppdaterad under 2020. Styrelsen för ACI Sweden rekommenderar starkt att alla nya i marknaden genomför denna utbildning.

ACI Diploma

ACI Diploma är kanske den internationellt mest kända utbildningen och riktar sig till dem som arbetat i marknaden några år och vill fördjupa och bredda sin kunskap. Detta är en gedigen utbildning och rekommendationen är att du gjort Dealing Certificate tidigare eller skaffat dig motsvarande kunskaper.

ACI Dealing Simulation

Dealing Simulation är en realistisk och intensiv kurs i simulerad tradingmiljö som arrangerats av ACI Australia sedan 1984 i samarbete med lokala föreningar. Utbildningen har varit synnerligen uppskattad av våra deltagande medlemmar. Den är intressant för alla som är intresserade av trading och FX-marknaden, även om man inte direkt arbetar med market-making. Deltagarna får uppleva en riktigt intensiv vecka där de praktiskt får lära sig hur marknaden fungerar samt hela tiden ta aktiva beslut.  Deltagarna delas in i grupper och skall kvotera priser, utarbeta optionsstrategier och givetvis ha kontroll på sina positioner. Nyheter publiceras kontinuerligt som speglar händelser med hög verklighetsanknytning. Ibland väcks kursdeltagarna dessutom mitt i natten om något ”har hänt” på de finansiella marknaderna.

ACI Operations Certificate

Denna kurs vänder sig främst till de som arbetar inom Operations, Middle-office eller liknande funktioner.

FX Global Code Certificate

Denna utbildning riktar sig till de som vill ha en dokumenterad kunskap om FX Global Code.