ACI Sweden


Valutahandeln i Sverige har en lång och stark tradition där de svenska bankerna spelat en framträdande roll i utvecklingen av den internationella valuta- och räntemarknaden. Föreningen har idag ca 300 medlemmar som representerar affärsbanker verksamma i Sverige samt Sveriges Riksbank.

ACI Sweden har som mål att:

  • erbjuda ett nätverk där man som medlem kan träffa andra inom samma bransch
  • erbjuda högkvalificerad och relevant utbildning till sina medlemmar
  • främja tillämpningen av etiska riktlinjer inom branschen
  • vara ett forum för valuta- och räntehandel och stödja utvecklingen av branschen

ACI Sweden är en del av ACI Financial Markets Association som är en global organisation med medlemmar i drygt 60 länder. Mer information finns på www.acifma.com