Om ACI Sweden


ACI Sweden är en del av den globala organisationen ACI – The Financial Markets Association.

Historia

ACI, Association Cambiste Internationale bildades i Frankrike 1955 efter initiativ av Maurice Plaquet, då verksam på den franska affärsbanken Credit Lyonnais. På det första mötet i Paris träffades franska och engelska handlare och diskuterade hur valutahandeln skulle kunna understödja den ökande världshandeln som växt fram under efterkrigstiden. Det beslöts därför att bilda lokala ”Forex-klubbar” i västeuropas industriländer. Den första föreningen bildades i Frankrike. Samma år bildades också klubbar i Belgien, Holland, Sverige och Norge.

ACI Sweden bildades redan det första året, 1955, och hör därmed till en av de äldsta nationella organisationerna. Fortfarande är vi även en av de större. Under årens lopp har många nationella föreningar bildats. Tillströmningen av nya medlemmar kommer numera främst från utvecklingsländerna medan antalet har sjunkit i västvärlden. Idag finns lokala klubbar etablerade i ett sextiotal länder, representerande fyra världsdelar, med ett totalt medlemsantal kring 10000. 1996 beslöts om en namnändring till det mer tidsenliga ACI The Financial Markets Association. Klubben har sitt Sekretariat och säte i Paris.

ACI Swedens stadgar: Klicka här!

Organisation 

Representanter från medlemsländerna bildar ACI Council som väljer sin styrelse i samband med den årliga internationella kongressen. ACI Council utser även representanter till de olika ACI Working Groups som representerar och behandlar våra kärnfrågor som utbildning, professionellt och etiskt beteende samt att stödja branschens aktörer. ACI agerar även referens till centralbanker  och lagstiftande organ angående marknadens funktion och lagstiftning. Antalet arbetsgrupper och fokus förändras efter behov och utvecklingen av nya frågeställningar. Nedan finns nuvarande arbetsgrupper. Läs gärna mer på www.acifma.com/working-groups-and-committees

ACI Foreign Exchange Committee Working Group

Board of Education

Money Market Liquidity Working Group

Regulatory Working Group

Committee for Professionalism

ACI Crypto Working Group

ACI Sweden Org.nr 802425-2739